“Дні дублера”

Стало вже традиційним в Рівненському міському Палаці дітей та молоді проведення “Днів дублера”. Запроваджуючи дні самоврядування, педагогічний колектив ПДМ поставив мету: формувати в учнів і вихованців Палацу уміння і навички керівництва процесами позашкільного закладу; формувати соціально-активну, ініціативну, здатну приймати нестандартні рішення особистість з глибоко усвідомленою громадянською позицією; забезпечити потреби самореалізації дітей та підлітків; сприяння підготовці дітей до активної професійної діяльності, успішному і безконфліктному входженню їх в економічне і політичне життя суспільства.

Дні дублера проводяться на підставі заміщення учнями та вихованцями Палацу посад педагогічних працівників. На ролі працівників структурних підрозділів та педагогів навчальних дисциплін за розкладом, який припадає на день дублера, призначаються учні на підставі демократичного вибору згідно відкритого голосування учнівсько-педагогічного складу колективів. До участі у днях самоврядування ПДМ запрошуються учні і вихованці всіх структурних підрозділів віком від 12 років, які займаються в Палаці не менше 1,5 року. Для виконання ролей адміністративного персоналу (директора ПДМ, заступника з НВР, заступника з НМР, заступника з організації дозвілля, заступника з організаційних питань, заступника з АГЧ, культорганізатора, помічників бухгалтерії, інспектора по кадрам) претенденти з числа учнів Палацу приймають участь у конкурсі-захисті особистих програм Головне завдання “дублерів” полягає в організаторській роботі та практичній діяльності згідно мети навчально-виховного процесу, у пошуку правильних та оригінальних рішень, в реалізації форм і методів управління протягом дня. В дні самоврядування будь-яке втручання дорослих в роботу “дублерів” забороняється. Інформаційне забезпечення покладається на учнів групи журналістики гуманітарної школи ПДМ із залученням засобів інформації міста. Визначення переможців проводиться методом експертної оцінки. Враховується рівень викладання навчального предмету, оригінальність рішень, винахідливість в екстремальних ситуаціях, рівень виконання покладених функцій, дієвість управління, забезпечення порядку на різних ділянках діяльності ПДМ.

Після виконання своїх обов’язків “дублери” надають короткі звіти про виконану роботу (в довільній формі). Найоригінальніші звіти будуть використані для публікації. Інформаційне забезпечення покладається на учнів груп журналістики та тележурналістики гуманітарної школи із залученням засобів інформації міста. Консультативне забезпечення покладається на адміністративний персонал та педагогів ПДМ, посади яких будуть заміщатися учнями, вихованцями та членами Парламенту дітей міста.