Наша візитка

 

ПДМ сьогодні

Рівненський Палац дітей та молоді – комплексний ПОЗ – єдиний в Україні, що працює за авторською моделлю, в структурі якого в узгодженій системі, але автономно, співпрацюючи, інтегруються, асимілюються структурні підрозділи різних напрямів. Профільні школи синтезують освітні послуги з допрофесійної підготовки та початкової професійної освіти; клуби, секції, гуртки сприяють розвитку творчих інтересів, здоровому способу життя, організації вільного часу та дозвілля дітей та молоді. А, спираючись на широке коло громадськості та використовуючи власний потенціал як фактор дієвого впливу на дорослих через партнерство, волонтеріат, networkihg, заклад створив комунікативний контент та потужний eventing.

Корпоративному іміджу і реноме сприяє унікальна внутрішня інтеграція, неформальний зовнішній контент, що базується не тільки на інтелектуальних і творчих інвестиціях випускників, палацівській діаспорі в Україні і за кордоном, на аутсорсинзі, таргетингу, різновекторній інформованості муніципальної громади, а також на власній моделі соціальної відповідальності. Головна цінність ПДМ(а) – ОСОБИСТІСТЬ дитини, молодої людини, дорослого, в якій би іпостаті і статусі вони б не співіснували, не співпрацьовували, не творили.

ПДМ - це найбільший реформатор серед подібних закладів держави: першим отримав статус Центру допрофесійної підготовки, і, з успіхом завершивши Всеукраїнський експеримент Міністерства освіти і науки України як експериментально-дослідний майданчик, на сьогодні - знову першим - став новим типом позашкільного закладу - навчально-виховним комплексом.

Це - щасливий дім, де кожна дитина впевнена:
"Я - Людина". 

Це - унікальне місце, де діти мають знову - таки унікальну можливість розкритися, само реалізуватися, а ще - не втратити себе у такому складному для них світі, зберігши у собі таке ще по-дитячому маленьке, але таке вже по-дитячому велике "Я": "Я - Особистість", "Я - Людина". 

"Палац - наш дім", - кажуть наші діти. Вони ладні жити тут цілодобово і цілорічно. Вони люблять свій дім, а палац любить їх. Вони вірять у своє майбутнє - бо вже тут вони самі його створюють. І вони - щасливі наші діти.

В здійсненні науково-методичногозабезпечення

* діагностико-прогностичний підхід до організації науково-методичної роботи;
* науково-методичний супровід реалізації основних положень Національної доктрини розвитку освіти, закону України про позашкільну освіту; концепції профільного навчання;
* створення умов для творчої самореалізації особистості;
* створення умов для підвищення педагогічної майстерності та професійної компетенції педагогічного складу;
* організація наукової, дослідницької, експериментальної роботи та експертизи педагогічних інновацій;
* моніторинг професійної педагогічної майстерності педагогічних працівників;
* науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми;
* забезпечення інтеграції змісту профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах;
* удосконалення системи управління;
* інформаційне забезпечення;
* організація співпраці з науковими установами міста;
* координація роботи над створенням нових програм та здійснення експертизи програмного забезпечення;
Наші переваги

В організації навчально-виховного процесу:

* оволодіння знаннями перспективних спеціалізацій через профільне навчання;
* поглиблене вивчення інформаційних технологій;
* викладання сучасних знань за передовими методиками з використанням інтерактивних методів і форм навчання (тренінгів, майстер-класів, клас-концертів);
* набуття професійних навичок через організацію виробничих, еколого-ботанічних практик, таборів тощо;
* широкі можливості для дослідницької, наукової діяльності (секції МАН, фольклорні експедиції, еко-табори, захист дипломних робіт, випускних творчих робіт тощо);
* унікальні можливості брати участь у міжнародних проектах, фестивалях, конкурсах, змаганнях Всеукраїнського та світового рівнів;
* користування міжнародною мережею “Internet”;
* отримання свідоцтва про позашкільну освіту за певною спеціалізацією.