Науково-методична бібліотека

Бібліотеку Палацу започатковано у 1959 році молодим спеціалістом Косар Аллою Степанівною, яка і по сьогоднішній день є керуючою бібліотекою.

На той час бібліотека поєднувала функції книгозбірні, читальної кімнати, ігрової кімнати та учбової аудиторії (використовувалась клубом інтернаціональної дружби, який був створений і керувався бібліотекарем Косар А.С.
Початковий фонд бібліотеки розпочинала книжкова шафа з профільною літературою гурткових, потім додались дарунки з приватних бібліотек педагогів та учнів.

З 1986 року Палац отримує нове приміщення і можливість бібліотечного обслуговування читачів значно зростають. До послуг користувачів надається простора комфортна читальна зала на 24 посадових місць, абонемент із фондом літератури 12000 книжок, книгосховище, а також кабінет фонотеки (з комплексом аудіоапаратури, з укомплектуванням аудіоносіїв).

На цей період припадає перегляд та поповнення книжкового фонду із вилученням застарілої літератури і створенням нової системи класифікації бібліотечного фонду. До роботи залучається педагог музичної школи Хомик Наталія Михайлівна, яка згодом стає постійним працівником бібліотеки.
У 1989 році бібліотека набирає статус методичної з проблем виховання. активно формує свої фонди через виробництво та книжкові магазини, закуповуючи необхідні видання. Ключовим джерелом інформації для методичної і педагогічної роботи стають періодичні видання.

Бібліотека надає базу для самоосвіти і інтелектуального удосконалення працівників ПДМ.
У плині часу відбувається модернізація освіти, позашкільні заклади розширюють масштаби впливу на дітей та молодь, пропонуючи крім організації дозвілля, також профільне навчання у школах допрофесійної підготовки та початкової професійної освіти.

Навчально-виховна інфраструктура Палацу постійно зростає, виникає потреба в приміщеннях, аудиторіях. Враховуючи цей фактор, матеріально-технічна база бібліотеки зменшується до однієї читальної зали, абонементу і книгосховища.

На сьогоднішній день бібліотека має універсально-гуманітарне спрямування із акцентом на педагогічні, освітньо-профільні напрямки. Важливим внеском до фондів є посібники, методички з досвіду освітньо-виховної діяльності Палацу. Під патронатом міського управління освіти формується бібліотечка підручників циклу дисциплін загальноосвітньої школи.

Книжковий фонд складає 13700 примірників. Представлені відділи: довідково-енциклопедичний; суспільно – філософські науки; освіта, педагогіка; філологія, література; науково-популярна; історично-природничі науки; бізнес, підприємництво; музичної літератури, культури та мистецтва.
.
Кожного поточного року приділяється значна увага періодичним виданням. ретельно відслідковуються потреби навчально-виховних структур. Палац передплачує біля сорока назв українських та російських видань.

Широкому і всебічному використанню бібліотечного фонду сприяє належна організація довідково-бібліографічного апарату, створення тематичних картотек, інформаційних списків-повідомлень для учнів та педагогів шкіл Палацу.
Особливого значення надає бібліотека просвітницькій та культурологічній роботі, а саме масовому формуванню читачів через книжкові виставки.

Діють постійні рубрики-стенди: „Інформаційний коктейль”, „Освіта – ХХІ століття”, „Позашкільна освіта і виховання”, „Календар знаменних дат”.
Одна із невід’ємних частин Палацу бібліотека з повною мірою розділяє долю свого навчально-виховного закладу, який відзначає 65-річний ювілей існування. ефективно використовуючи бібліотечний фонд, оволодіваючи інноваційним стилем мислення, активно запроваджуючи нові технології, разом з колективом ПДМ впевнено прямує до нових досягнень.