Навчальні курси

Курс «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»  передбачає отримання учнями навиків користувача ПОМ та оволодіння сучасними інформаційними технологіями відповідно до потреб дітей шкільного віку.

Базова освіта здійснюється на кількох рівнях у відповідності до вікових категорій. Зважаючи на зміни потреб дітей у базовій інформаційній освіті відповідно до віку останньому підзвітному навчальному році було розпочато навчання дітей молодшого шкільного віку (2-4 класи) з дисципліни «Основи інформаційних технологій» у групі з двогодинним тижневим навантаженням.

Після оволодіння базовими знаннями учні обирають спеціалізацію за відповідним курсом:

  • ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ – оволодіння основами алгоритмізації та програмування на мові Turbo Pascal та С++;
  • МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (гр. М/Т) – передбачає ознайомлення з сучасними пакетами програм для обробки графічної аудіо та відео-інформації (Adobe Photoshop, Affects Effects, Flash, CorelDraw, Blender).

Знання, отримані на курсах інваріантної складової, учні можуть доповнити  курсами варіативної частини учбового процесу:

  • СЕКЦІЇ МАН відділення комп’ютерних наук: «Internet-технології та web-дизайн», «Програмування»;
  • «ОСНОВИ WEB-ТЕХНОЛОГІЙ» (гр. САЙТО-БУДУВАННЯ) – ознайомлення учнів  з основними правилами проектування сайтів та сервісів Інтернет.

Курси  ДОСВІДЧЕНИЙ КОРИСТУВАЧ ПК (навички роботи з апаратним забезпеченням різного ґатунку, програмним забезпеченням користувацького та системного рівнів).

При школі інформатики працюють студії, що сприяють додатковому розвитку творчих нахилів вихованців та початку соціалізації вихованців.

  • ФОТОСТУДІЯ (гр. Фото), де діти оволодівають мистецтвом художньої цифрової фотографії.