Навчання в ШОМ розраховане на 9-10 років

Впровадженню нових форм і методів організації навчального процесу сприяє організація роботи творчих майстерень та майстерень «поліського побуту».

Майстерні охоплюють дітей різних вікових категорій у вивченні вузьких спеціалізацій (вишивка, соломоплетіння, мереживоплетіння, батік, кераміка, деревообробка). В результаті діти, які не навчаються в школі, можуть опанувати ремесла і знайти своє місце в соціумі. Стимулом до творчої діяльності цієї категорії дітей є участь у виставках, Благодійних аукціонах, проведенні показів моделей, тобто експонуванні виконаних власноруч творів.
Навчальний план Школи образотворчого мистецтва ПДМ містить інваріативну складову — предмети академічного циклу, сформовану на основі існуючих державних художніх шкіл та обов'язкову для всіх ступенів навчання в ШОМ, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення факультативних та спеціалізованих предметів декоративно-прикладного напряму діяльності. Варіативна складова формується ШОМ самостійно з урахуванням особливостей учнів, потреб регіону, традиційної народної спадщини, притаманної даному регіону. В той же час, навчальне навантаження складається з сумарних годин інваріативної і варіативної складових частин і не перевищує гранично допустиме навантаження учнів за рішенням педагогічної ради та згодою батьків.

Навчання в ШОМ розраховане на 9-10 років та передбачає:

На І рівні — здійснення загальної підготовки (малювання, ліплення, факультатив) для вивчення академічних та факультативних дисциплін.

На ІІ рівні — поглиблену академічну підготовку (малюнок, живопис, композиція, скульптура, історія мистецтва) з включенням факультативних курсів. Факультативи (соломоплетіння, мереживоплетіння, вишивка, батик, деревообробка) дають змогу свободи вибору майбутньої спеціалізації залежно від інтересів, потреб та можливостей учня;

III рівень — це академічна підготовка та поглиблене вивчення спеціалізації з декоративно-прикладного мистецтва (художнє ткацтво, мереживоплетіння, батик, художня кераміка), що є цілеспрямованою підготовкою до подальшого навчання.

Наші класи

Школа має трирівневу структуру, що включає:
інтегровану початкову підготовку (знайомство з профілем; підготовчі 0 — 3 кл.),
основний рівень допрофільної підготовки (4 — 6 класи),
вищий рівень допрофесійної й початковопрофесійної освіти (7 — 9 класи).