ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ШКОЛИ СУЧАСНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ

Першою в західному регіоні України щодо професійної освіти і виховання в галузі сучасного хореографічного мистецтва стала створена у 1994 році Школа сучасної хореографії (ШСХ) ПДМ.

Безперечний освітній Бренд Рівненщини Школа Сучасної Хореографії – унікальне явище в країні. Педагогічним колективом ШСХ, відпрацьована авторська модель профільної школи допрофесійної підготовки та початкової професійної освіти за спеціалізацією «хореограф-танцівник».

Золотий фонд ШСХ – уніфіковані навчальні плани, програмне забезпечення та педагогічний потенціал. 

В творчому здобутку педагогів школи – експериментальні дослідження, наукові статті, методичні розробки з різних напрямків сучасної хореографії, понад 150 сертифікатів з майстер-класів відомих хореографів світового рівня, власні майстер-класи для фахівців України, Словаччини, Литви, Росії тощо.

Школа сучасної хореографії, надалі "Школа", є структурним підрозділом Рівненського Центру допрофесійної початкової професійної підготовки дітей та молоді. 
Школа забезпечує хореографічну освіту, теоретичну, практичну, академічну та профільну підготовку, а також розвиток високої професійної та загальної культури. 

Навчання зорієнтоване на підготовку випускників для роботи по спеціальності "Хореограф - педагог", "Викладач дисциплін сучасної хореографії", "Керівник танцювального колективу". Найбільш здібні та обдаровані діти орієнтуються на вступ у вищі навчальні заклади області і держави відповідного профілю.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ШКОЛИ: 
якісна підготовка фахівців у галузі сучасної хореографії на основі диференціації навчання та професійної орієнтації; 
естетичне виховання, яке синтезує в собі глибоке вивчення історії мистецтв, музики та хореографії; 
формування творчої особистості з високими моральними якостями. 
Навчально-виховний процес здійснюється у двох основних напрямах: академічне навчання та професійна підготовка (з предметів сучасної хореографії). Останній дає змогу учням після закінчення Школи працювати за обраним фахом. 

Школа сучасної хореографії ставить своєю метою розвиток в Україні сучасних напрямків хореографічного мистецтва: джаз-модерн танець, тепданс, вільна пластика; підвищення рівня знань та практичних вмінь засобами навчання за кордоном та проведення спеціалізованих семінарів; естетичне виховання засобами мистецтва; поглиблення загальної культури; виховання високий моральних якостей особистості. 

ОСНОВНИМИ ФУНКЦІЯМИ ШКОЛИ Є: 
глибоке вивчення фахових дисциплін та отримання необхідних знань з історії хореографії, музики, мистецтв та культури, педагогіки, психології та акторської майстерності; 
популяризація сучасної хореографії шляхом концертної діяльності; 
професійна орієнтація випускників, визначення пріоритетних напрямів їх подальшої діяльності; 
забезпечення викладання дисциплін школи кваліфікованими спеціалістами; 
створення сприятливих умов для розкриття творчих здібностей особистості та самореалізації. 
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ: 
розширення та вдосконалення навчальних програм; 
стажування у провідних закордонних школах відповідного профілю та спеціалізованих семінарах; 
удосконалення матеріально-технічної бази; 
широка концертна діяльність учнів; 
проведення теоретичних та практичних семінарів з питань сучасної хореографії. 
УМОВИ НАБОРУ ТА НАВЧАННЯ 
Набір дітей здійснюється з 6 років на конкурсній основі. Конкурс складається з трьох турів: 
1 тур - перевірка загальних фізичних даних ( стан здоров'я); 
ІІ тур - перевірка професійних даних; 
ІІІ тур - підсумковий. 

Учні Школи сучасної хореографії з 1 класу беруть активну участь у концертній діяльності, що є продовженням навчального процесу, і стають учасниками молодшої, середньої та старшої групи ансамблю сучасної хореографії.