Освіта для змін

Мета проекту – підвищення громадської активності школярів у попередженні подальшої зміни клімату через створення шкільного освітнього середовища

  • розробка та підготовка методичних матеріалів;
  • впровадження освітнього середовища навчальних закладів з питань збереження клімату;
  • підвищення рівня обізнаності школярів з питань зміни клімату та адаптації;
  • формування навичок командної взаємодії;
  • обмін досвідом та укладання спільних матеріалів щодо методики створення шкільного середовища;
  • поширення методичних розробок та досвіду створення шкільного освітнього середовища.

Місце та час реалізації проекту: Заходи проекту будуть проводитись на базі Палацу дітей та молоді, у трьох загальноосвітніх навчальних закладах міста Рівного, на території Дермансько-Острозького національного природного парку впродовж травня 2016 – березня 2017 років.

В рамках проекту планується проведення наступних заходів.

1. Презентація проекту на рівні управління освіти Рівненського міськвиконкому, визначення загальноосвітніх навчальних закладів – учасників проекту, формування у визначених школах робочих груп проекту з числа вчителів та учнів старшої шкільної ланки (загалом 20 осіб).
2. Проведення тренінгу «Збереження клімату і цінності: як зробити діяльність особистісно значущою» для робочих груп. Основні питання тренінгу: системи «екологічних цінностей»; методи визначення ціннісних орієнтацій (вправи «Рейтинг», «Чотири кути», «Незакінчені речення»,  «Крапки на лінії», «Зміна кола», «Гарячий стілець», «Чотири погляди на майбутнє»); побудова «дерева цінностей особистості»; методи діагностики рівня обізнаності та активності школярів щодо попередження змін клімату (тест «Екологічний слід», тест «Де я живу?»); використання цінностей для створення умов становлення моделі екологічної поведінки по відношенню до клімату; методи командної взаємодії.
3. Проведення робочими групами діагностики ціннісних орієнтацій, рівня обізнаності та активності школярів щодо попередження змін клімату  у школах – учасницях проекту та ПДМ.
4. Проведення тренінгу «Знання та мотивація для дій» для робочих груп. Основні питання тренінгу: інтерактивні форми конструювання знань та мотивацій (тест «100 питань про клімат», квест «10 кроків для збереження клімату!», квест «Як формується місцевий клімат?»,  навчальні імітаційні ігри «Сміття – ресурс!», «Болото Журавлине», «Чи вистачить на всіх?», «Ось моє село»,  настільна гра «Кліматичний рух», вправи «Шукай взаємозв’язки», «Що буде, якщо?», «Знати, щоб діяти», гра «Дослідники та раціоналізатори», практикум «Аудит енергозбереження», «Дихання міста», рольова гра «Атом», вистави «Жахлива вісімка» та «Трагедія в Тіконьково»,дебати, дискусії «Місцевий та глобальний клімат, як вони між собою пов’язані?», творчі майстерні із створення реклами,відеороликів, блогів, інформаційних матеріалів на захист клімату, робота із розмальовками, практикуми із впровадження технологій дружніх до клімату). 5. Проведення екологічних занять в природі для робочих груп: ознайомлення із головними кліматоформуючими  природними ресурсами Рівненської області.
(ліси, водно-болотні угіддя, малі річки – Дермансько-Острозький національний природний парк) та факторами негативного впливу на місцевий клімат.
6. Проведення екскурсій із ознайомлення з прикладами  впровадження дружніх до клімату технологій на місцевому рівні для робочих груп (підприємства, що використовують у технології вторинну сировину, альтернативні джерела енергії та тепла -  ТОВ «Вторма-Рівне», ВАТ «Оржівський деревообробний комбінат», Прат «Консюмерс-Скло-Зоря»).
7. Проведення тренінгу «Школа як освітнє середовище» для робочих груп. Розробка «дорожньої карти» створення шкільного освітнього середовища задля збереження клімату із використанням інтерактивних форм.  Методи моніторингу показників рівня обізнаності та активності школярів щодо попередження змін клімату.
8. Впровадження «дорожньої карти» освіти задля збереження клімату робочими групами на базі трьох шкіл міста та Палаці дітей та молоді.
9. Проведення робочими групами моніторингу рівня обізнаності та активності школярів щодо попередження змін клімату. 10. Проведення «дружнього кола» шкіл-учасниць щодо підведення підсумків проекту, обміну досвідом, визначення найкращих здобутків проекту, окреслення  перспектив  розвитку проекту, підготовки презентації результатів проекту на рівні місцевої громади.
11. Підготовка  та укладання матеріалів (методичні рекомендації)  щодо створення шкільного освітнього середовища з питань збереження клімату. 12. Поширення методичних розробок та досвіду створення шкільного освітнього середовища   через створення порталу на сайті Палацу дітей та молоді (розміщення методичних матеріалів з можливістю подальшого їх друку).