Про Центр гуманітарної освіти

Центр має дворівневу (4-ступеневу) структуру, в основі якої лежить принцип безперервності та наступності  навчання. Перший  рівень - діти від 4 до 10 років та від 10 до 13 років.  На даному рівні педагоги  Центру працюють над створенням умов для  розвитку індивідуальних здібностей і нахилів дитини, розкриття творчого потенціалу особистості.

Педагоги на цьому рівні прагнуть  створити ситуацію успіху та самовизначення, викликати інтерес до навчання, створюючи для цього відповідне навчально -розвиваюче середовище. Другий рівень – діти  від 14 до 17 років. Це вже допрофесійне визначення вихованців. Вони навчаються в спеціалізованих групах. Наукових секціях. Навчання розраховане на 11 років і охоплює чотири ступені:

- дошкільний (4-6 років)
- підготовчий (1-4  класи)
- допрофесійний (5-9 класи)
- початково- професійний (10-11 класи).

На сьогоднішній день Центр гуманітарної освіти ПДМ це:

  • Центр розвитку дитини «Бебі академія»
  • Клуб «Юний археолог»;
  • Клуб «Омбудсмен дитячих прав»;
  • Клуб вивчення та вдосконалення розмовної іноземної мови «Лінгвістик»;
  • Відділення журналістики та Медіа центр;
  • Відділ молодіжної політики та органів учнівського самоврядування;
  • Центр соціальних ініціатив;
  • Секції МАН: археологія, етнологія, фольклористика.

Навчальна мережа

  • Навчальний план складається з урахуванням вікових та психологічних властивостей дітей, їх потреб та інтересів. У зв’язку із завантаженністю дітей у ЗНЗ, а також обмеженими можливостями бюджету міського управління освіти він передбачає вивчення тільки основних предметів від початкового до вищого рівня та з 2013 – 20114 н. р. створення госпрозрахункових груп.

Перший  рівень (4-6 років) - це навчання в Центрі розвитку дитини «Бебі Академія», який було створено на базі Груп розвитку Гуманітарної школи у 2014 – 2015 н.р.

Дані заняття спрямовані на загальний розвиток дітей, а саме: розвиток мовлення , пам’яті, уваги, логічного, математичного мислення, креативного мислення та творчих навичок, підготовки руки до письма, формування фундаменту фізичного та психічного здоров’я, мотивує дітей до навчання у майбутньому, підготовка до школи.

Навчання проходить у дві зміни: Група короткотривалого перебування дітей 5 – 6 років. Режим роботи: щодня з 9.00 до 13.00.На цю групу запрошено вихователів. Освіта здійснюватиметься за типовою програмою «Впевнений старт». Мета - дати можливість підготовки до школи дітям, що не ходять до ДНЗ. 

Решта груп Центру розвитку дитини , а це ще 2-3 групи, ПДМ формуються на госпрозрахунковій основі. Наповнюваність груп до 15 чоловік, враховуючи специфіку роботи з дітьми такого віку. Тривалість занять 30 хвилин, 6-ти годинне навантаження.

З метою розширення освітніх послуг ми експериментували з введенням до навчального плану нових предмети варіативної частини – «Бебі –фітнес», «Година з книгою» та «Логічні ігри». Дані предмети були вилучені з бюджету вже у 2014-2015 та винесення їх у компонент додаткових освітніх послуг як факультативне заняття. Групи не назбирались….було прийняте рішення не розпорошуватись і зосередитись на інваріативній частині та інтегрованих творчих, пізнавальних, розважальних заходах проекту «Фішкін день». Пріоритетною основою таких занять є соціально-моральний та емоційно-цінністний розвиток дошкільників.

Що року випускниками груп розвитку та Центру стає 15 – 20 чоловік.

 

Другий рівень (7-13 років) - це клуб «Юний археолог» де діти здобувають теоретичні (під час лекцій) та практичні (під час екскурсій, експедицій) навички, навчаються використовувати аналіз конкретних археологічних матеріалів для історичних узагальнень та висновків. Вихованці є активними учасниками археологічних розвідок, археологічних розкопок, науково-практичних конференцій.

 Заняття проходять тричі на тиждень (9 годин), кількість вихованців у групі – 15 осіб.

Клубу «Омбудсмен дитячих прав»,  мета якого – підвищення правосвідомості дітей як громадян, а завданням є покращення умов життя дітей, їх навчання та розвитку у конкретному місті, де вони живуть, а не абстрактно.  Клуб працює за окремою авторською програмою. Тижневе навантаження 3 години. Кількість вихованців – 15 чоловік , учні 7-8 класів ЗНЗ – переший рівень навчання.

Для членів правових комісій учнівських само врядувань міста - соціальні практики – реалізація спільних проектів  з відділом Молодіжної політики та органів учнівського самоврядування  ПДМ.

Нажаль за період 2010 – 2015 клуб працював лише один повний навчальний рік. Години винесені у вакансію.

Групи з вивчення англійської мови постійно малокомплектні, тому що важко зібрати в одну групу дітей одного віку.

У 2014 – 2015 році було прийняте рішення про створення клубу «Лінгвістик»: вивчення англійської та польської  мов. Групи формуються не за віковою ознакою, а за роком вивчення мови.  

         Наповнюваність груп 10 - 15 чоловік, тривалість заняття – 45 хв.,  тижневе навантаження 3 години, кожної групи. Діяльність клубу відбувається на бюджетній та госпрозрахунковій   основі.

Третій рівень (14-16 років) – це навчання в Школі професійної журналістики; -  допрофесійна підготовка. Навчання розраховане на два роки. Наповнюваність груп  15 – 20 чоловік, заняття один раз на тиждень. Тижневе навантаження 3 пед. години на одну групу.

Процес навчання поділений на дві  складові. Теоретична частина – лекційні заняття, бесіди, інтерактивні вправи на різні теми із журналістики, які відбуваються за графіком двічі на тиждень. Практична частина – насамперед, створення учнями матеріалів до газети «Без секретів» - єдиної у місті молодіжної газети, де учні висвітлюють актуальні теми із шкільного, студентського, та загалом молодіжного життя, пропонуючи їх самостійно; здійснюється в Молодіжній редакції газети – тижневе навантаження 3 години.

У 2013 Центр гуманітарної освіти відсвяткував 10 років газети «Без секретів» зустріччю з випускниками та місцевими ЗМІ.

Випускниками школи стає відносно невеликий відсоток від тих, хто приходить на перше вступне заняття (30-40 чоловік) – 5 – 10 чоловік щороку. Це вже цілком готові до початку професійної кар’єри молоді люди, які добре розуміють, яку саме професію вони обирають.  За приблизними підрахунками, 50 відсотків випускників продовжують свою діяльність у галузі медіа.