Профільна  Школа народного танцю

НА ГОЛОВНУ

Ознайомлення дитини з традиціями національної культури та пізнання народного танцювального мистецтва здійснюється в Школі народного танцю  понад 20 років.

В нашому регіоні,  Школа стала  центром   виховання та розвитку підростаючого покоління на взірцях народної хореографічної спадщини, а основою для її створення став ансамбль танцю «Дружба» Рівненського міського Палацу дітей та молоді.                  

Майбутні учні школи мають мрію та бажання танцювати, в більшості з них відсутні належні природні хореографічні данні, ключове завдання педагогів – задовольнити потребу дитини в здійсненні мрії, сприяти розвитку потенціалу через процес навчання враховуючи індивідуальний психофізичний стан.                                                  

Педагогічним колективом знайдено оптимальний шлях для розкриття та реалізації здібностей дитини. Безперервне навчання протягом 10 років дає змогу: розвинути учня фізично, сприяти хореографічному становленню, прищепити йому любов до українського народного мистецтва та національних культур інших народів, також допомогти у професійному самовизначенні.                   

Ступенева структура школи (початковий, основний, вищий рівні навчання) дозволяє розвинути і вдосконалити здібності дитини. Відповідно до ступеневої структури - сформовані класи, в яких навчаються діти віком 5-15 років різних соціальних груп.

Для досягнення високого рівня виконавської майстерності важливе значення приділяється навчально-виховному процесу. Згідно навчального плану на кожному рівні навчання вивчаються дисципліни інваріантної складової, які забезпечують необхідний об’єм компетентностей  для подальшого освітнього процесу та соціальної практики учнів, що забезпечує профільну допрофесійну підготовку.

Особливість Школи  – це ґрунтовне вивчення класичного танцю, збереження танцювальних звичаїв Поліського регіону, дослідження, опрацювання, сценічно-академічна розробка та виконання народної хореографічної лексики Полісся, вивчення народного танцю різних регіонів України, а також вивчення танців народів світу, які знайомлять учнів з культурою, традиціями, манерою виконавського мистецтва. В даний час, саме всебічне вивчення академічного, народно-сценічного танцю вирізняє Школу серед існуючих мистецьких  колективів та  закладів позашкільної освіти.    

Навчання в школі та сценічна практика в «Народному художньому колективі» ансамблі народного танцю «Дружба» стали невід’ємними напрямами започаткованої творчої лабораторії, як для педагогів  так і для вихованців. Демонструючи свою майстерність, учні учасники колективу заворожують глядачів не тільки цікавими сюжетними номерами, умінням перевтілюватися в різні сценічні образи, передавати індивідуальний характер персонажів,  але й високою, віртуозною технічною майстерністю виконання.