Публічна інформація

Рівненський міський Палац дітей та молоді – багатопрофільний позашкільний заклад з  відповідним комплексом напрямів діяльності, в якому понад 5000 дітей міста віком від 4 до 20 років розвивають свій творчий потенціал, отримують профільну освіту, змістовно і цікаво проводять дозвілля, залучаються до соціальних практик, благодійності.

Рівненський Палац дітей та молоді –– єдиний в Україні, що працює за авторською моделлю, в структурі якого в узгодженій системі, але автономно, співпрацюючи, інтегруються, асимілюються структурні підрозділи різних напрямів. Профільні школи синтезують освітні послуги з допрофесійної підготовки та початкової професійної освіти; клуби, секції, гуртки сприяють розвитку творчих інтересів, здоровому способу життя, організації вільного часу та дозвілля дітей та молоді. А, спираючись на широке коло громадськості та використовуючи власний потенціал як фактор дієвого впливу на дорослих через партнерство, волонтеріат, networkihg, заклад створив комунікативний контент та потужний eventing.

Корпоративному іміджу і реноме сприяє унікальна внутрішня інтеграція, неформальний зовнішній контент, що базується не тільки на інтелектуальних і творчих інвестиціях випускників, палацівській діаспорі в Україні і за кордоном, на аутсорсинзі, таргетингу, різновекторній інформованості муніципальної громади, а також на власній моделі соціальної відповідальності. Головна цінність ПДМ(а) – ОСОБИСТІСТЬ дитини, молодої людини, дорослого, в якій би іпостаті і статусі вони б не співіснували, не співпрацьовували, не творили.

ПДМ сьогодні >>>>>  
Статут Рівненського міського Палацу дітей та молоді >>>>> Правила прийому до Рівненського ПДМ
Допрофесійна підготовка та початкова професійна освіта >>>>> Структура навчального року, режим роботи >>>>>
Структура та органи управління Рівненського ПДМ Порядок надання додаткових освітніх послуг >>>>>
Кадровий склад Рівненського ПДМ Результати моніторингу якості освіти >>>>>
Освітня мережа Рівненського ПДМ >>>>>  

Інформація про власні надходження бюджетних установ по управлінню освіти (тис.грн.) >>>>>

ФІнансові звіти >>>>>

Річні звіти структурних підрозділів Рівненського ПДМ за 2017-2018 н.р. >>>>>