Школа естрадно-вокального мистецтва

VitaminШкола естрадно-вокального мистецтва створена у 1999 році і здійснює освітню діяльність за профілем «естрадний вокал». Впродовж 7 років учні опановують навчальні програми з: «Постановки голосу», «Сольфеджіо», «Музичної літератури», «Сценічного руху і акторської майстерності», «Загального фортепіано» та «Сольного співу». 

Паралельно з навчанням в школі, учні вдосконалюють набуті компетенції через практичну діяльність в Зразковому ансамблі дитячої естрадної пісні «Вітамін» та Народному естрадному молодіжному ансамблі «Меридіан». По закінченню повного курсу навчання випускники отримують свідоцтво про позашкільну освіту за спеціалізацією «Музичне мистецтво/естрадний вокал». 

Мета Школи естрадного мистецтва дати базову допрофесійну освіту учням шляхом:
а) вивчення циклу спеціальних дисциплін, передбачених навчальним планом; 
б) естетичного виховання учнів; 
в) розвитку їх художнього смаку та формування різностороннього естетичного почуття під час систематичних занять у вокальних класах та індивідуальних занять. 

Умови прийому та навчання 
У Школу естрадного мистецтва приймаються діти 6-7 років на конкурсній основі. Вступний іспит включає в себе завдання на виявлення музичного слуху, метроритмічного відчуття, зв'язку між слуховим та голосовим апаратом; співбесіду на виявлення загального психічного, розумового та естетичного розвитку дитини. Виявлені знання оцінюються екзаменаційною комісією у складі 3-5 педагогів Школи естрадного мистецтва за 10-бальною системою оцінювання знань. 

Структура школи 
Школа естрадного мистецтва забезпечує надання учням та слухачам фундаментальної освіти за трьома рівнями: 
початковим (підготовча група 1 рік навчання); 
професійним (7 класів школи); 
професійно-підготовчим (№ курси). 
На кожен рік навчання школи планується по 2 групи дітей і по 1 групі на кожен курс професійно-підготовчого рівня, які мають предметне забезпечення згідно навчального плану школи. 
У школі також займаються солісти - вокалісти та солісти - інструменталісти. 
Усі учні школи з відмінними оцінками із спеціального інструменту, постановки голосу та хореографії переходять до концертного складу естрадного колективу "Меридіан". 
У школу також приймаються обдаровані діти незалежно від віку слухачами. Кількість дітей у групах 8-12 чоловік. У кінці кожного семестру у кожному класі проводяться підсумкові заняття, заліки, іспити, згідно навчального плану. Навчання у школі естрадного мистецтва оплачується за тарифами обумовленими в Положенні про оплату у ПДМ. 

Репертуарна політика 
Творчий потенціал, професійна майстерність педагогів ПДМ та володіння сучасними методами відповідно до вимог часу, застосування в роботі прогресивних методичних прийомів, а також матеріальна база дає можливість педагогам сприяти під час занять з дітьми та молоддю розробці творчої основи їх інтелектуального розвитку. 
Основу репертуару складають сучасні естрадні українські пісні та обробки українських народних творів, а також твори відомих українських композиторів, написані з урахуванням потреб сучасної естради та індивідуальних можливостей учнів. 

В репертуарі присутні обробки класичних творів, творів традиційного та сучасного джазу, рок - та поп-музики. 
Репертуар складається з урахуванням бажань художнього керівника колективу "Меридіан" і дозволяє повністю задовольнити творчі потреби учнів різного віку. 

Концертна діяльність 
Оволодівши навичками естрадного співу, хореографії та гри на спецінструменті, а також успішно займаючись у концертному складі колективу "Меридіан" учні Школи естрадного мистецтва беруть участь в концертах та конкурсах під час проведення різноманітних свят, фестивалів, поїздок, тощо.